Privacy & Cookie Beleid Online Met Yannick

Dit Privacybeleid van Online Met Yannick is bedoeld om jou inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Dit is belangrijk en we hopen dat jij de tijd wilt nemen om het beleid zorgvuldig te lezen. De gegevens die wij verwerken die het meeste impact op jou zullen hebben zijn jouw telefoonnummer en mailadres.

 

Laatste update 09-05-2018

Wijzigingen in de overeenkomst

We kunnen deze Overeenkomst op elk moment wijzigen, dus we raden jou aan deze regelmatig te lezen voordat jij de Site gebruikt. Om jou daarbij te helpen, zullen we de meest recente versie van de Overeenkomst beschikbaar stellen op de Site en zullen we bovenaan de Overeenkomst de meest recente datum vermelden waarop deze werd gewijzigd.

Door de Site te blijven gebruiken nadat we de Overeenkomst hebben gewijzigd, ga je akkoord met de nieuwe versie van de Overeenkomst. Daarom is het belangrijk dat jij deze pagina regelmatig leest om er zeker van te zijn dat je bekend bent met de meest recente overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen, zou je de Site niet moeten blijven gebruiken en in plaats daarvan contact met ons opnemen.

 

Contactgegevens:

Website:
www.scorenophetinternet.nl

Adres:
Roermondseweg 170
6005 NJ Weert

Telefoonnummer:
+31(0)6 2331 2499

Yannick Cuijten is de Functionaris Gegevensbescherming van Online Met Yannick hij is te bereiken via scoor@onlinemetyannick.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Online Met Yannick verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bedrijfsnaam, telefoonnummer, voor- en achternaam en e-mailadres (pas na het invullen van een formulier op onze website)

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via scoor@onlinemetyannick.nl, dan zullen wij deze informatie direct verwijderen.

 

Waarom we jouw gegevens gebruiken

Online Met Yannick verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of e-mails naar aanleiding van een aanmelding, aanvraag of download.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Online Met Yannick analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Online Met Yannick volgt jouw surfgedrag op onze website waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Afhandelen van jouw betaling.
 • Om goedere en diensten bij je af te leveren.

 

Delen met anderen

Online Met Yannick verstrekt uitsluitend aan derden (eventueel buiten de EU) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Online Met Yannick neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Online Met Yannick) tussen zit.

 

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Online Met Yannick bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gekeken naar onze branche (marketing), zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij jouw gegevens tot 1 jaar naar het aanvragen, downloaden of na het versturen van een dergelijk formulier op onze website bewaren. Dit termijn kan verlengt worden, mits jij in de tussen tijd geen gebruik hebt gemaakt van onze diensten of een van onze producten hebt afgenomen.

 

In kaart brengen websitebezoek

Online Met Yannick gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Online Met Yannick gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

We gebruiken Google Analytics, Google Adwords Conversion Tracker en andere Google-services die cookies op de website plaatsen. Deze cookies helpen ons de effectiviteit van onze website voor onze bezoekers te vergroten. Deze cookies worden ingesteld en gelezen door Google. Ga naar deze pagina om u af te melden voor Google-tracking.

We gebruiken AdWords-remarketing om onze site(s) op internet te promoten. We plaatsen een cookie in een browser en vervolgens in een derde partij (Google). Je kunt je afmelden voor deze advertentieweergave op de afmeldingspagina van Google. Als je je zorgen maakt over cookies van derden die worden aangeboden door netwerken, bezoek dan ook de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar scoor@onlinemetyannick.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Dit ter bescherming van je privacy. Yannick Cuijten, directeur Online Met Yannick zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Online Met Yannick neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op scoor@onlinemetyannick.nl

 

In ruil voor jouw toegang tot de Site, ga jij ermee akkoord geen stappen te ondernemen die bedoeld zijn om de werking van de Site te (kunnen) schaden, verhinderen of verhinderen of die schade kunnen veroorzaken aan uzelf, aan ons of aan iemand anders.

Zonder beperking stem je ermee in om niet te proberen om:

 1. De site te wijzigen of het voor jou of iemand anders mogelijk om toegang te krijgen tot de Site zonder gebruik te maken van een interface die wij aanbieden (inclusief door het gebruik van spiders of robots, behalve om het maken van openbare zoekmachines te vergemakkelijken die openbaar toegankelijke gedeelten catalogiseren de site);
 2. Introduceren van virussen of andere computercodes, bestanden of programma’s die de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur onderbreken, vernietigen of beperken;
 3. Schade, uitschakeling, overbelasting, aantasting of ongeautoriseerde toegang tot de Site of tot onze servers, computernetwerk of gebruikersaccounts;
 4. Verzamelen van informatie over andere gebruikers met het doel om het verzenden van ongevraagde bulkmateriaal of andere communicatie of voor enig ander doel dat niet uitdrukkelijk door ons is geautoriseerd, te verzenden of te vergemakkelijken of aan te moedigen;
 5. Falsificeren, verbergen of wijzigen van informatie die jijzelf of een andere gebruiker identificeert, inclusief Internet Protocol header-informatie;
 6. Gebruik van onze servers, netwerken of andere faciliteiten voor elk doel dat niet expliciet door ons is geautoriseerd, inclusief voor de verzending van berichten die niet door ons zijn geautoriseerd, of om te interfereren met of schade toe te brengen aan de Site of een andere service die door ons wordt uitgevoerd of andere partij; of
 7. Het uitvoeren van enige andere actie uit die wij, naar onze exclusieve mening, jou, ons of een derde partij zouden kunnen schaden of schade toebrengen.